Základem a východiskem biodynamického zemědělství je tzv. Zemědělský kurz, cyklus osmi přednášek Rudolfa Steinera, který se konal na velkostatku hraběte Keyserlingka v Koběřicích (tehdy Koberwitz) nedaleko Vratislavi ve dnech 7. až 16. června 1924. Rudolf Steiner (1861–1925) si na naléhání zemědělců a přírodovědců našel čas ve své nesmírně intenzivní přednáškové činnosti – byl to poslední rok jeho aktivního působení, než v září téhož roku nemocen ulehl a v březnu následujícího roku zemřel – a přijel do Vratislavi, odkud se každý den dojíždělo do Koběřic k přednáškám a následným diskusím.
Rudolf Steiner
Zemědělský kurz, titulní strana knihy
Jednotlivé přednášky se zabývaly těmito tématy:

  1. Emancipace života zvířete a člověka vůči okolnímu světu.
  2. Síly Země a síly kosmu.
  3. Působení ducha v přírodě.
  4. Otázka hnojení.
  5. Ošetření hnoje preparáty.
  6. Plevele, škůdci a choroby rostlin.
  7. Vzájemná působení v přírodě – stromy, keře, nivy.
  8. Podstata krmení zvířat.
Některé z myšlenek Zemědělského kurzu:

Životu rostlin nelze porozumět, nevezme-li se v úvahu, že všechno, co na Zemi existuje, je vlastně jen odrazem toho, co se odehrává ve vesmíru.

Astrálnost půdy

Příroda je jeden celek, v němž odevšad působí síly. Kdo má smysly otevřeny zřejmému působení sil, ten přírodu chápe.

Chováme-li v nějakém zemědělském statku správný počet krav, koní a jiných zvířat, pak všechna tato zvířata vyprodukují dohromady právě tolik hnoje, kolik je ho pro tento statek zapotřebí.

Hnojení musí spočívat v oživení země.

Rostliny hnojené minerálními hnojivy prozradí, že jejich růst je podpořen podnícenou vodnatostí, nikoli oživenou zemskostí.

Pro rostliny jsou mnohem důležitější živoucí síly než pouhé látky.

Ve správném zastoupení lesa, ovocných sadů, křovin, luhů a niv s určitou přirozenou houbovou kulturou hluboce tkví podstata zdravého zemědělství.

Působení vesmíru při utváření zvířecího těla
Česky vydalo Steinerův Zemědělský kurz nakladatelství Fabula (2015), viz zde.