Svobodný statek na soutoku, o.p.s. - logo
Biodynamické pole Svobodného statku na soutoku, o.p.s. v Kopistech u Terezína

Co děláme

Působíme v rámci camphillského společenství v Českých Kopistech, kde společně žijí a pracují lidé s běžnými i speciálními potřebami. Snažíme se vytvářet léčivé prostředí pro lidi i krajinu. Toho se snažíme docílit používáním jak běžných ekologických postupů, tak i prostřednictvím aplikace postupů doporučených R. Steinerem pro vzkvétání zemědělství (podklady pro tzv. biodynamické zemědělství).

Svobodný statek na soutoku je obecně prospěšnou společností, a tedy asi jediný neziskově orientovaný zemědělský podnik, o kterém víme. Pěstujeme biozeleninu na 8–10 hektarech, snažíme se o pestrost druhů, odrůd i záhonů. I proto máme rádi na poli květiny, bylinky, remízky, ovocné stromy a keře. Přes naše pole vedou cesty a je tam vítán člověk, který se svýma pečujícíma rukama dotýká země. Rádi bychom vrátili krajině a polím člověka, prohloubili povědomí o důležitosti starostlivosti o rostliny a obnovili úctu a postavení zemědělce ve společnosti. Proto se věnujeme i osvětové a vzdělávací činnosti, nejlépe založené na dlouhodobějším vztahu, a taky tak, aby to bylo hlavně zážitkové a reálně pomáhající našemu kousku země. V našem zemědělském organismu jsou i zvířata, a to slepice, kachny, husy, dvě prasata, pracovní kůň, kráva a její dcera – jalovička. Chovu zvířat se nevěnujeme profesionálně, ale máme za to, že na statek zvířata prostě patří.

Nacházíme se v Zahradě Čech, u Středohoří, na Litoměřicku, v Ústeckém kraji, mezi Prahou a Drážďany, ještě v Sudetech.

Díkůvzdání
Prodej biodynamicky vypěstované zeleniny "ze dvora"

Naše výpěstky

Naši činnost nenazýváme „produkcí“, ani výrobou, ale pěstováním; naši zeleninu pak výpěstky. Prodáváme ji do velkoobchodů, velkozpracoven, několika bioobchůdků a dále našim koncovým zákazníkům, a to hlavně přes systém komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) a v tzv. bedýnkovém systému. Koupit si všechno, co právě nabízíme, je možné přes náš e-shop, dostupný na našich webových stránkách jako „Aktuální nabídka“.

Spolupráce

Do našich záměrů patří i cíle vzdělávací a osvětové, ve smyslu ozdravení postavení zemědělců ve společnosti.

 • jsme zapojeni do systému komunitou podporovaného zemědělství (KPZ)
 • v rámci praktické ekovýchovy spolupracujeme s vícero školami či školkami (nejen waldorfskými) na vytváření vztahu k zemi a půdě a zemědělství
 • snažíme se hledat společně s dalšími spotřebiteli a zemědělci platformu pro cesty k spolupráci v oblasti odbytu (družstvo zemědělců a spotřebitelů Obživa, Biojarmarky)
 • vytváříme platformu pro komunitní život a práci lidí se speciálními potřebami spolu s Camphillem na soutoku (jsme členem Camphillského společenství)
 • vytváříme platformu pro spolupráci ekozelinářů v ČR
 • jsme členy kruhu biodynamických zemědělců, kteří se pravidelně setkávají a navštěvují jednotlivé statky svých kolegů
 • s dobrovolnickou organizací INEX SDA pořádáme pravidelně u nás na statku mezinárodní work-campy
S pomocníky na poli
Slízení dýní na poli

Spojení

 • Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
 • České Kopisty 5
 • 412 01 Terezín
 • Česká republika

Socha na poli