Rudolf Steiner: Zemědělský kurz
Kosmické a terestrické podmínky zdravého zemědělství

Fabula, 2015

Luděk Přikryl: Zahrádkářova čítanka
Biodynamické pěstování zeleniny a ovoce

Fabula 2010

Bernard C. J. Lievegoed:
Působení planet a životní procesy

Franesa 2017

Matthias K. Thun: Výsevní dny podle Marie Thunové

PRO-BIO

Vychází každoročně.
Ukázka zde.

Obálka ročenky Výsevní dny podle Marie Thunové. M. K. Thun, PRO-BIO

Petr Dostálek – Radomil Hradil: Biologicko-dynamické preparáty

PRO-BIO 1998

Ke stažení zde.

Učebnice
Ekologické zemědělství
(J. Urban – B. Šarapatka)

Kapitola o biodynamice – ke stažení zde.

Brožura Co je biologicko-dynamické zemědělství

Ke stažení zde.

Valeriana – čísla 1-12 ke stažení níže

Rheinauské teze I
Znovuobjevení rostlin
O právech rostlin

Ke stažení zde.

Rheinauské teze I - Znovuobjevení rostlin (O právech rostlin)

Rheinauské teze II
Šlechtění jako dialog
Rheinaunské teze k ekologickému šlechtění rostlin

Ke stažení zde.

Rheinauské teze II - Rheinauské teze k šlechtění rostlin

Radomil Hradil, Pavel Pavloušek, František Muška, Lukáš Rudolfský
Biodynamické vinohradnictví a vinařství

Grada 2018

K objednání zde

Obálka knihy Biodynamické vinohradnictví a vinařství, Grada 2018

Monti Waldin
Biodynamické zahradničení

Knižní klub 2016

K objednání zde

Obálka knihy Biodynamické zemědělství, Knižní klub, 2019

Radomil Hradil, Petr Dostálek aj.

Valeriana 2020

Franesa

K objednání zde

Valeriana 2020 - titulní strana

Valeriana

Čtení pro přátele biologicko-dynamického zemědělství

Valeriana č. 1

Obsah čísla

 • Úvodem…
 • Rudolf Steiner – zakladatel antroposofie a spoluiniciátor alternativního zemědělství
 • Co je biologicko-dynamické zemědělství

Valeriana č. 2

Obsah čísla

 • Příprava bio-dynamických preparátů
 • Polní (postřikové, rohové) preparáty
 • Kompostové preparáty
 • Biologická ochrana rostlin – extrakty z kompostů proti škodlivým houbám

Valeriana č. 3

Obsah čísla

 • Biologicko-dynamické zemědělství – Práce a život v rytmu hvězd
 • O vzájemném působení některých prvků v růstu rostlin a v zemědělství
 • Nový impuls pro biologicko-dynamické aktivity
 • Salát po celý rok
 • Byodynamické zemědělství v horských podmínkách
 • Přeslička a její využití v ochraně rostlin

Valeriana č. 4

Obsah čísla

 • O podstatě skotu
 • Kráva – bytost kosmická
 • Biodynamické potraviny a jejich označování
 • O podstatě zvířat
 • Společná příprava biodynamických preparátů
 • Kravincový preparát
 • Regulace škůdců, plevelů a chov v biologicko-dynamickém zemědělství
 • Z historie biodynamiky v českých zemích

Valeriana č. 5

Obsah čísla

 • Hnojit znamená půdu oživit
 • Křemenáček v růstu rostlin
 • Jak vytvořit nové preparáty
 • Biodynamické preparáty proti geopatogenním zónám
 • Rostlina a její podstata
 • Metamorfóza rostlin
 • Růže a lilie
 • Chov včel v zemědělském statku
 • Mléko jak ho neznáme

Valeriana č. 6

Obsah čísla

 • Ginie se umí nádherně radovat
 • Rolnický dvůr jako jedinečná individualita a živý organizmus
 • Zemědělská individualita
 • Zkušenosti z Camphillu
 • Žížala, kráva a včela ve vztahu k rostlině a k člověku
 • Na jaře se u biodynamiků postřikuje
 • Rok jako dech zemské duše

Valeriana č. 7

Obsah čísla

 • Člověk a jeho zdraví
 • Mléko a med
 • Kvalita potravin z hlediska lidského vnímání
 • Cizokrajná strava
 • Masitá strava a příjem bílkovin
 • Ovocné šťávy – zdravé zpestření naší výživy
 • Pochutiny: káva, čaj, kakao, tabák a alkohol
 • Skleníková strava
 • Sedm druhů obilí a jejich místo ve výživě člověka
 • O chlebu, kvásku a pečení
 • Chléb a víno
 • Biodynamické potraviny u nás?
 • Přehled vhodných a méně vhodných potravin podle Petry Kühneové

Valeriana č. 8

Obsah čísla

 • Hmyz a jiná havěť
 • Hmyz kolem nás
 • Zásady přirozeného chovu včel
 • Předjaří ve včelíně
 • Včely a jejich zdraví
 • Pěstování jahod

Valeriana č. 9 - 1. díl

Obsah čísla

 • Partnerství s přírodou – kulturní krajina jako ekologický organizmus

Valeriana č. 9 - 2. díl

Obsah čísla

 • Dokončení článku Partnerství s přírodou
 • Marco Pogačnik – Léčení země a výňaek z přednášky
 • Zahrada a děti
 • Biodynamické zemědělství a ekologie
 • Křoviny a jak je v krajině založit

Valeriana č. 10

Obsah čísla

 • Křemen v přírodě
 • Zkušenosti s preparáty
 • Proč mají krávy rohy?
 • Od jednoho k mnoha – společní příprava preparátů
 • Planetární vlivy a kompostové preparáty
 • Preparovaný kompost
 • Praktické pokyny k přípravě a použití preparátů
 • V Hartíkově na Rychtě

Valeriana č. 11

Obsah čísla

 • O sociální trojčlennosti
 • Pád socialismu a svoboda člověka
 • Fenomény 20. století
 • Úloha peněz v sociálním organismu
 • Apokalyptická signatura současnosti
 • Cesta od konkurenční ekonomiky k sociální ekonomii
 • Camphill ve světle trojčlennosti sociálního organismu

Valeriana č. 12 - 1. díl

Obsah čísla

 • Co je biodynamické zemědělství
 • Jak se stát biodynamickým zemědělcem?
 • Vznik a vývoj biologicko-dynamického zemědělství
 • O Hospodářství Dostálkových
 • Organismus zemědělského statku

Valeriana č. 12 - 2. díl

Obsah čísla

 • Dokončení článku Organismus zemědělského statku
 • Biodynamické směrnice
 • Otázky kolem preparátů
 • Poslání Rudolfa Steinera
 • Lidská společenství v biodynamických podnicích