V biodynamickém zemědělství se používají speciální preparáty k oživení půdy, posílení rostlin a úpravě statkových hnojiv (hnůj, kompost, kejda, močůvka).

Rozlišují se polní postřikové preparáty 500 a 501 a kompostové preparáty 502 až 507. Přesličkový preparát 508 patří již do oblasti ochrany rostlin.

Aplikace biodynamického preparátu křemenáček v Bemagro a.s.

Polní postřikové preparáty

a) Preparát 500, roháček

Zhotovuje se z kravince, který se naplní do kravského rohu a na zimu zakope do země. Aplikuje se při základním nebo předseťovém zpracování půdy. Zlepšuje procesy výstavby humusu, zakořeňování rostlin, aktivitu půdních organismů.

b) Preparát 501, křemenáček

Získává se z rozdrceného křemene, který se také plní do kravského rohu a na léto zakopává do země. Aplikuje se na vegetující rostliny. Zlepšuje asimilaci rostlin, vyzrávání pletiv, aroma a skladovatelnost produktů; zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám.

Kompostové preparáty

Zhotovují se z léčivých rostlin a živočišných orgánů, v nichž se ukládají do země:

  • 502 – květ řebříčku – měchýř jelena
  • 503 – květ heřmánku – střevo skotu
  • 504 – nať kopřivy – (bez orgánu)
  • 505 – dubová kůra – lebka domácího zvířete
  • 506 – květ pampelišky – hovězí okruží
  • 507 – šťáva z kozlíkových květů
Výroba pampeliškového preparátu

Preparáty se ošetřují statková hnojiva, přičemž každý preparát reguluje procesy určité živiny či prvku. Preparáty také bývají dávány do souvislosti se sedmi klasickými planetami a s příslušnými orgány, jejichž funkci v „těle“ kompostu podněcují.

Z průběhu výroby preparátu 503 - květ heřmánek

Publikace o přípravě a použití biodynamických preparátů ke stažení zde.

Takzvaný kravincový preparát, doporučovaný Marií Thunovou, umožňuje aplikovat kompostové preparáty (formou postřiku tohoto preparátu) také plošně na půdu, aby se zde jejich účinek mohl dostat častěji než jen jednou za několik let při hnojení preparovaným hnojivem.