Biodynamické produkty a potraviny certifikovaných pěstitelů a zpracovatelů se označují chráněnou známkou „Demeter“.

Chráněná známka Demeter

Spotřebitelé se ptají, jaký je rozdíl mezi potravinou Demeter a běžnou biopotravinou

Demeter červená řepa na farmě Bemagro, Malonty

Potraviny označené jako „bio“ byly vyprodukovány v souladu s platnou legislativou EU o ekologickém zemědělství, to znamená, že jejich výrobci splnili všechny požadavky této legislativy. Výrobci potravin označených jako „Demeter“ splnili navíc další kritéria, tedy kromě požadavků kladených na biopotraviny a jejich producenty ještě další, přísnější požadavky směrnic Demeter (viz níže).

Zásadní rozdíl ovšem spočívá v tom, že biodynamičtí zemědělci používají biodynamické preparáty k zúrodňování, ozdravování a oživování půdy a rostlin a že takto vypěstovanými rostlinami také krmí svá zvířata. Nejde tedy jen o nepoužívání chemie, ale také o používání ozdravujících, budujících prostředků. Tento pozitivní přístup a pozitivní opatření dávají potravinám Demeter jejich zvláštní kvalitu.

K dalším rozdílům patří tyto

 • konverze celého podniku
 • povinný chov zvířat v zemědělských podnicích nebo přinejmenším kooperace založená na výměně krmiva a hnoje
 • 100 % krmiva musí být bio, z toho 2/3 demeter, u přežvýkavců 80 %; minimálně 50 % krmiva musí pocházet z vlastního podniku, případně mezipodnikové kooperace
 • neprovádí se odrohování krav: rohy ke kravám patří
 • používání biodynamických odrůd plodin, podpora semenaření a šlechtění na biodynamických farmách
 • další omezení v použití „éček“ při zpracování produktů a výrobě demeter potravin oproti běžným biopotravinám
Červené květy vlčích máků a zelené pšeničné klasy
Kráva na zelené trávě, dlouhý pohled přímo do objektivu

Rozdíly mezi Nařízením EU o ekologickém zemědělství a směrnicemi svazu Demeter

Přechod

Nařízení EU

 • Možná je konverze části podniku.
 • Souběh ekologie a konvence v jednom podniku je možný.

Směrnice Demeter

 • Přechod celého podniku.
 • Výlučně biodynamické obhospodařování celého podniku.
 • Pro zemědělské podniky je povinný chov zvířat.
 • Producenti, zpracovatelé i obchodníci musí během tří let absolvovat úvodní kurz.

Délka přechodného období (PO)

Nařízení EU

 • Sklizeň: 12 měsíců od začátku PO = „z přechodného období“.
 • Výsev: 24 měsíců od začátku PO = „bio“.
 • Trvalé kultury: 36 měsíců od začátku PO = „bio“.

Směrnice Demeter

 • Jako „bio“, ale časově rozložená konverze (např. nejprve produkce rostlin, potom chov zvířat) musí proběhnout během 5 let.
 • Je-li podnik již 3 roky certifikovaný jako „bio“, lze PO na Demeter zkrátit.

Certifikace

Nařízení EU

 • Každoroční kontrola EZ v každém podniku.

Směrnice Demeter

 • Každoroční kontrola EZ a Demeter v každém podniku.
 • Navíc: Každoroční konzultace o rozvoji podniku jsou povinné pro producenty, zpracovatele i obchodníky.

Management

Nařízení EU

 • Podnikový vedoucí může vést zároveň konvenční podnik.

Směrnice Demeter

 • Podnikový vedoucí nemůže vést zároveň konvenční podnik. Přímí rodinní příslušníci mohou vést konvenční podnik jen na základě udělené výjimky.

Chov zvířat

Nařízení EU

 • Chov zvířat není předepsaný.
 • Zatížení zvířaty je vázáno na výměru půdy.

Směrnice Demeter

 • Chov zvířat pro zemědělské podniky je předepsaný. Minimálně 0,2 VDJ (zvířat žeroucích objemné krmivo, tj. skotu, ovcí, koz, koní)/ha nebo kooperace s podnikem Demeter s chovem zvířat.
 • Zahradnické, ovocnářské a výzkumné podniky jsou přípustné bez chovu zvířat, usiluje se o intenzivní kompostové hospodářství.

Ochrana zvířat

Nařízení EU

 • Odrohování je v zásadě přípustné..

Směrnice Demeter

 • Odrohování není přípustné.
 • Odrohovaná zvířata nesmí být chována.
 • Geneticky bezrohý skot není povolen (výjimka: tradiční geneticky bezrohá plemena).

Nákup krmných směsí

Nařízení EU

 • Produkce krmiv na vlastním statku není jednoznačně předepsaná, možný je chov zvířat bez návaznosti na stanoviště.
 • Nákup krmiv není upraven.

Směrnice Demeter

 • Min. 50 % krmiva musí pocházet z vlastního podniku (v průměru všech druhů zvířat).
 • 50 % denní krmné dávky musí tvořit Demeter krmiva.
 • 2/3 roční krmné dávky musí tvořit Demeter krmiva.
 • Max. 1/3 roční krmné dávky smí být deklarovaná jako „z přechodného období na Demeter“, max. 20 % smí být biokrmivo.
 • Drůbež: max. 30 % biokrmivo.
 • Prasata a drůbež při doložení nedostupnosti: max 50 % biokrmiva.
 • Nákup jen od dodavatelů povolených svazem Demeter.
 • Všechny složky krmné směsi musí být certifikované jako bio.

Povolená konvenční krmiva

Nařízení EU

 • Konv. krmiva u prasat a drůbeže do max. 5 %.
 • Povolená je např. konvenční sója a výlisky z citrusových plodů.
 • Krmná směs smí obsahovat konvenční složky.

Směrnice Demeter

 • Nekompromisní požadavek 100 % biokrmiva pro všechny druhy zvířat. Konvenční krmivo není povoleno. Výjimkou je stav nouze, např. při neúrodně vlivem povětrnosti.
 • Předepsaný je podíl biodynamických složek krmiv (viz výše „Nákup krmných směsí”).

Krmení siláží/senáží

Nařízení EU

 • Výlučné krmení siláží/senáží je možné.

Směrnice Demeter

 • Výlučné krmení siláží/senáží je zakázáno.

Krmení zelenou pící

Nařízení EU

 • Není upraveno.

Směrnice Demeter

 • V létě musí být podáváno 50 % zelené píce (snaha o poskytnutí formou pastvy).

Krmení senem

Nařízení EU

 • Není upraveno.

Směrnice Demeter

 • V zimě má být podáván co nejvyšší podíl sena (krávy a koně min. 3 kg/kus/den, malí přežvýkavci méně).

Krmivo z přechodného období (PO)

Nařízení EU

 • 100 % krmiva z PO z vlastní produkce je přípustných.

Směrnice Demeter

 • Přípustných je max. 30 % krmiva z PO z vlastního podniku.

Ochrana rostlin

Nařízení EU

 • Syntetické pyretroidy a přírodní pyretriny (včetně piperonylbutoxidu jako synergisty) se smí používat.
 • Použití mědi: 4 kg Cu/ha/rok u chmele, 3 kg u vína, ovoce a zeleniny.
 • Přípravek Spinosad, který je nebezpečný pro včely, se smí používat.
 • Hydrolyzovaná bílkovina je přípustná.

Směrnice Demeter

 • Jen přírodní pyretriny (bez piperonylbutoxidu) jen v zahradnické produkci a v trvalých kulturách, ne však v produkci hub.
 • Max 3 kg Cu/ha/rok jen v trvalých kulturách (vinohrady, ovocné sady, chmelnice), použití mědi v bramborách a rajčatech je povoleno jen na základě udělení výjimky.
 • Spinosad není povolen.
 • Hydrolyzovaná bílkovina není povolena.
 • Biodynamické kompostové a postřikové preparáty jsou předepsány kvůli posílení rostlin a půdy.
 • 10% biodiverzita ve všech podnicích.

Osivo, odrůdy, šlechtění

Nařízení EU

 • Osivo ošetřené syntetickými chemickými látkami není od r. 2004 v zásadě povoleno.
 • Použití hybridů a šlechtitelských technik není upraveno.

Směrnice Demeter

 • Nepoužívání hybridů u obilovin (výjimka: kukuřice).
 • Žádné hybridní šlechtění a množení hybridů v podnicích Demeter.
 • Zákaz CMS odrůd získaných fúzí protoplastů/cytoplastů.
 • Osivo a sadba mají pocházet z biodynamického šlechtění a množení; není-li prokazatelně k dispozici, pak z ekologických podniků, a není-li ani to k dispozici, pak nemořené konvenční osivo.

Označování

Nařízení EU

 • 95 % přísad musí být ekologického původu, aby mohla být použita chráněná známka „bio“.
 • Výjimky jsou možné jen v případě nedostupnosti přísad v biokvalitě.

Směrnice Demeter

 • Min. 90 % přísad musí pocházet z Demeter produkce, aby bylo možné použít chráněnou známku Demeter.
 • Při prokazatelné nedostupnosti Demeter produktů lze na základě udělené výjimky použít v jednotlivém případě ekologické přísady.
 • Demeter produkty podléhají povinnosti pokud možno transparentní úplné deklarace přísad; jako přísada tak musí být uvedeny i jinak „skryté“ přísady jako sušené mléko v jogurtu.

Přídatné látky v potravinách

Nařízení EU

 • Povoleny jsou jen přídatné látky, které jsou považovány za nezávadné. Jako konzervační prostředek je tak povolena např. kyselina citronová.
 • Pozitivní seznam upravuje jejich použití, ale s menší vazbou na produkty než u svazů.
 • Povoleny jsou též izolované enzymy a dusitanová sůl. (Pro srovnání: v konv. zpracování je povoleno asi 350 přídatných látek.)

Směrnice Demeter

 • Povoleny jsou jen přídatné látky, bez nichž se nelze obejít. Kyselina citronová jako konzervační prostředek není povolena, protože lze použít citronovou šťávu.
 • U každé potraviny lze použít jen přídatné látky povolené explicitně pro tuto potravinu.
 • Dusitanová sůl není povolena. Izolované enzymy jsou povoleny omezeně. Přírodní enzymy (např. kvásek) jsou povoleny.
 • Povoleny jsou jen aromatické výtažky z rostlin, dávajících produktu jméno, např. čisté éterické oleje nebo čisté výtažky identické se surovinou.
 • „Přírodní aromata“ (např. jahodové aroma získávané z mikroorganismů kultivovaných na pilinách) nejsou povolena, i když jsou považována za nezávadná.

Chléb

Nařízení EU

 • Použití hotových směsí a rozpékání chlebů je povoleno.

Směrnice Demeter

 • Pekaři nesmí péct chleba z hotových směsí anebo prodávat rozpékaný chléb jako čerstvý.

Víno a sekt

Nařízení EU

 • Přídatné látky jako síran amonný, tanin a citronan měďnatý jsou povoleny.

Směrnice Demeter

 • Přídatné látky jako síran amonný, tanin a citronan měďnatý nejsou povoleny.
 • Speciálně kultivované čisté kmeny kvasinek jsou povoleny jen omezeně.

Obecně

Nařízení EU

 • Postupy jako homogenizace mléka, UHT a použití prostředků proti pěnění v technologické vodě při zpracování brambor jsou povoleny.

Směrnice Demeter

 • Postupy a pomocné látky, které nejsou nezbytné a poškozují produkty, jsou vyloučeny (např. homogenizace mléka, UHT a použití prostředků proti pěnění v technologické vodě při zpracování brambor).

Neviditelný zavírák
Obecně

Přechod

Nařízení EU

 • Možná je konverze části podniku.
 • Souběh ekologie a konvence v jednom podniku je možný.

Směrnice Demeter

 • Přechod celého podniku.
 • Výlučně biodynamické obhospodařování celého podniku.
 • Pro zemědělské podniky je povinný chov zvířat.
 • Producenti, zpracovatelé i obchodníci musí během tří let absolvovat úvodní kurz.

Délka přechodného období (PO)

Nařízení EU

 • Sklizeň: 12 měsíců od začátku PO = „z přechodného období“.
 • Výsev: 24 měsíců od začátku PO = „bio“.
 • Trvalé kultury: 36 měsíců od začátku PO = „bio“.

Směrnice Demeter

 • Jako „bio“, ale časově rozložená konverze (např. nejprve produkce rostlin, potom chov zvířat) musí proběhnout během 5 let.
 • Je-li podnik již 3 roky certifikovaný jako „bio“, lze PO na Demeter zkrátit.

Certifikace

Nařízení EU

 • Každoroční kontrola EZ v každém podniku.

Směrnice Demeter

 • Každoroční kontrola EZ a Demeter v každém podniku.
 • Navíc: Každoroční konzultace o rozvoji podniku jsou povinné pro producenty, zpracovatele i obchodníky.

Management

Nařízení EU

 • Podnikový vedoucí může vést zároveň konvenční podnik.

Směrnice Demeter

 • Podnikový vedoucí nemůže vést zároveň konvenční podnik. Přímí rodinní příslušníci mohou vést konvenční podnik jen na základě udělené výjimky.

Zvířata

Chov zvířat

Nařízení EU

 • Chov zvířat není předepsaný.
 • Zatížení zvířaty je vázáno na výměru půdy.

Směrnice Demeter

 • Chov zvířat pro zemědělské podniky je předepsaný. Minimálně 0,2 VDJ (zvířat žeroucích objemné krmivo, tj. skotu, ovcí, koz, koní)/ha nebo kooperace s podnikem Demeter s chovem zvířat.
 • Zahradnické, ovocnářské a výzkumné podniky jsou přípustné bez chovu zvířat, usiluje se o intenzivní kompostové hospodářství.

Ochrana zvířat

Nařízení EU

 • Odrohování je v zásadě přípustné..

Směrnice Demeter

 • Odrohování není přípustné.
 • Odrohovaná zvířata nesmí být chována.
 • Geneticky bezrohý skot není povolen (výjimka: tradiční geneticky bezrohá plemena).

Nákup krmných směsí

Nařízení EU

 • Produkce krmiv na vlastním statku není jednoznačně předepsaná, možný je chov zvířat bez návaznosti na stanoviště.
 • Nákup krmiv není upraven.

Směrnice Demeter

 • Min. 50 % krmiva musí pocházet z vlastního podniku (v průměru všech druhů zvířat).
 • 50 % denní krmné dávky musí tvořit Demeter krmiva.
 • 2/3 roční krmné dávky musí tvořit Demeter krmiva.
 • Max. 1/3 roční krmné dávky smí být deklarovaná jako „z přechodného období na Demeter“, max. 20 % smí být biokrmivo.
 • Drůbež: max. 30 % biokrmivo.
 • Prasata a drůbež při doložení nedostupnosti: max 50 % biokrmiva.
 • Nákup jen od dodavatelů povolených svazem Demeter.
 • Všechny složky krmné směsi musí být certifikované jako bio.

Povolená konvenční krmiva

Nařízení EU

 • Konv. krmiva u prasat a drůbeže do max. 5 %.
 • Povolená je např. konvenční sója a výlisky z citrusových plodů.
 • Krmná směs smí obsahovat konvenční složky.

Směrnice Demeter

 • Nekompromisní požadavek 100 % biokrmiva pro všechny druhy zvířat. Konvenční krmivo není povoleno. Výjimkou je stav nouze, např. při neúrodně vlivem povětrnosti.
 • Předepsaný je podíl biodynamických složek krmiv (viz výše „Nákup krmných směsí”).

Krmení siláží/senáží

Nařízení EU

 • Výlučné krmení siláží/senáží je možné.

Směrnice Demeter

 • Výlučné krmení siláží/senáží je zakázáno.

Krmení zelenou pící

Nařízení EU

 • Není upraveno.

Směrnice Demeter

 • V létě musí být podáváno 50 % zelené píce (snaha o poskytnutí formou pastvy).

Krmení senem

Nařízení EU

 • Není upraveno.

Směrnice Demeter

 • V zimě má být podáván co nejvyšší podíl sena (krávy a koně min. 3 kg/kus/den, malí přežvýkavci méně).

Krmivo z přechodného období (PO)

Nařízení EU

 • 100 % krmiva z PO z vlastní produkce je přípustných.

Směrnice Demeter

 • Přípustných je max. 30 % krmiva z PO z vlastního podniku.

Rostliny

Ochrana rostlin

Nařízení EU

 • Syntetické pyretroidy a přírodní pyretriny (včetně piperonylbutoxidu jako synergisty) se smí používat.
 • Použití mědi: 4 kg Cu/ha/rok u chmele, 3 kg u vína, ovoce a zeleniny.
 • Přípravek Spinosad, který je nebezpečný pro včely, se smí používat.
 • Hydrolyzovaná bílkovina je přípustná.

Směrnice Demeter

 • Jen přírodní pyretriny (bez piperonylbutoxidu) jen v zahradnické produkci a v trvalých kulturách, ne však v produkci hub.
 • Max 3 kg Cu/ha/rok jen v trvalých kulturách (vinohrady, ovocné sady, chmelnice), použití mědi v bramborách a rajčatech je povoleno jen na základě udělení výjimky.
 • Spinosad není povolen.
 • Hydrolyzovaná bílkovina není povolena.
 • Biodynamické kompostové a postřikové preparáty jsou předepsány kvůli posílení rostlin a půdy.
 • 10% biodiverzita ve všech podnicích.

Osivo, odrůdy, šlechtění

Nařízení EU

 • Osivo ošetřené syntetickými chemickými látkami není od r. 2004 v zásadě povoleno.
 • Použití hybridů a šlechtitelských technik není upraveno.

Směrnice Demeter

 • Nepoužívání hybridů u obilovin (výjimka: kukuřice).
 • Žádné hybridní šlechtění a množení hybridů v podnicích Demeter.
 • Zákaz CMS odrůd získaných fúzí protoplastů/cytoplastů.
 • Osivo a sadba mají pocházet z biodynamického šlechtění a množení; není-li prokazatelně k dispozici, pak z ekologických podniků, a není-li ani to k dispozici, pak nemořené konvenční osivo.

Zpracování

Označování

Nařízení EU

 • 95 % přísad musí být ekologického původu, aby mohla být použita chráněná známka „bio“.
 • Výjimky jsou možné jen v případě nedostupnosti přísad v biokvalitě.

Směrnice Demeter

 • Min. 90 % přísad musí pocházet z Demeter produkce, aby bylo možné použít chráněnou známku Demeter.
 • Při prokazatelné nedostupnosti Demeter produktů lze na základě udělené výjimky použít v jednotlivém případě ekologické přísady.
 • Demeter produkty podléhají povinnosti pokud možno transparentní úplné deklarace přísad; jako přísada tak musí být uvedeny i jinak „skryté“ přísady jako sušené mléko v jogurtu.

Přídatné látky v potravinách

Nařízení EU

 • Povoleny jsou jen přídatné látky, které jsou považovány za nezávadné. Jako konzervační prostředek je tak povolena např. kyselina citronová.
 • Pozitivní seznam upravuje jejich použití, ale s menší vazbou na produkty než u svazů.
 • Povoleny jsou též izolované enzymy a dusitanová sůl. (Pro srovnání: v konv. zpracování je povoleno asi 350 přídatných látek.)

Směrnice Demeter

 • Povoleny jsou jen přídatné látky, bez nichž se nelze obejít. Kyselina citronová jako konzervační prostředek není povolena, protože lze použít citronovou šťávu.
 • U každé potraviny lze použít jen přídatné látky povolené explicitně pro tuto potravinu.
 • Dusitanová sůl není povolena. Izolované enzymy jsou povoleny omezeně. Přírodní enzymy (např. kvásek) jsou povoleny.
 • Povoleny jsou jen aromatické výtažky z rostlin, dávajících produktu jméno, např. čisté éterické oleje nebo čisté výtažky identické se surovinou.
 • „Přírodní aromata“ (např. jahodové aroma získávané z mikroorganismů kultivovaných na pilinách) nejsou povolena, i když jsou považována za nezávadná.

Chléb

Nařízení EU

 • Použití hotových směsí a rozpékání chlebů je povoleno.

Směrnice Demeter

 • Pekaři nesmí péct chleba z hotových směsí anebo prodávat rozpékaný chléb jako čerstvý.

Víno a sekt

Nařízení EU

 • Přídatné látky jako síran amonný, tanin a citronan měďnatý jsou povoleny.

Směrnice Demeter

 • Přídatné látky jako síran amonný, tanin a citronan měďnatý nejsou povoleny.
 • Speciálně kultivované čisté kmeny kvasinek jsou povoleny jen omezeně.

Obecně

Nařízení EU

 • Postupy jako homogenizace mléka, UHT a použití prostředků proti pěnění v technologické vodě při zpracování brambor jsou povoleny.

Směrnice Demeter

 • Postupy a pomocné látky, které nejsou nezbytné a poškozují produkty, jsou vyloučeny (např. homogenizace mléka, UHT a použití prostředků proti pěnění v technologické vodě při zpracování brambor).