V šesté přednášce Zemědělského kurzu uvádí Rudolf Steiner možnosti homeopatické regulace chorob, plevelů a škůdců. Doporučuje spálit semena plevelů nebo v případě takzvaných škůdců několik exemplářů (u vyšších živočichů, tedy srstnaté a pernaté zvěře, jejich kožku) a popel poté aplikovat na zaplevelený či napadený pozemek. Plevele, resp. škůdci, pak ztratí chuť k životu. Postup je ovšem třeba několik let opakovat.
Hmyz
Housenka
Hlava kobylky -makrofotografie

Maria Thunová postup dále rozpracovala a v pokusech zjistila konstelace vhodné ke spalování toho kterého druhu plevele nebo škůdce. Ve Výsevních dnech jsou pak tyto termíny pro daný rok zvlášť uváděny. M. Thunová také doporučuje popel dynamizovat a používat osmou decimální potenci D8.

Jako opatření proti houbovým chorobám uvádí Steiner tzv. přesličkový preparát (508), tedy odvar z přesličky rolní, kterým se postříká půda kolem napadených či ohrožených rostlin.

K použití přesličky k ochraně rostlin viz příslušnou kapitolu (str. 50) v publikaci o přípravě a použití preparátů (ke stažení zde).

Základem ochrany rostlin v biodynamice je ovšem prevence, která spočívá ve zvyšování úrodnosti půdy pomocí roháčku a kompostových preparátů a v posilování rostlin křemenáčkem. Předpokladem zdravých rostlin je zdravá půda.

Letni krajina s poly farmy Bemagro a.s.