Alena Malíková (1958)

Vystudovala jsem gymnázium, Vysokou školu zemědělskou (dnes Mendelova univerzita) v Brně, obor agronomický. Pracovala jsem v JZD, ve státní správě (ochrana přírody, zemědělská agentura), v současné době v Bioinstitutu, o.p.s., a spravuji regionální centrum Moravská brána PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Podvědomě jsem tušila, že věci jsou jiné, než nás učili ve škole. Co se týče zemědělství, “došlo mi to”, když jsem se seznámila s principy biodynamického zemědělství a permakultury. Hospodaření s půdou, to jsou souvislosti a budoucnost. Každý den žasnu. Baví mě stavět mosty.

Miloslav Knížek (1963)

Vystudoval jsem VŠSE v Plzni, obor technická kybernetika. Pro programování jsem měl sice předpoklady, ale bavilo mne to jen pár let. Pak jsem si vyzkoušel několik oborů – až jsem potkal krávy v Bemagru, zemědělském podniku pod Novohradskými horami. Postupně jsme spolu s kolegy měnili tuto společnost ze socialistické na kapitalistickou, ekologickou a dnes je Bemagro biodynamické. Je to sice cesta mnohem náročnější než klasické zemědělství, ale dává to smysl – pro půdu, pro krajinu, pro všechny bytosti, které v ní žijí, i pro lidi, kteří díky tomu mohou jíst kvalitnější potraviny.

Radomil Hradil (1967)

Vystudoval jsem SZTŠ Přerov a VŠZ Brno, v 90. letech jsem pracoval v biodynamických zahradnických a zemědělských podnicích v Německu, Švýcarsku a Norsku, mnoho let spolupracuji se svazem PRO-BIO a s Bioinstitutem, spoluzakládal jsem Camphill v Českých Kopistech, překládám a vydávám anthroposofickou literaturu. Rád se rýpu v hlíně, pozoruji rostliny a živočichy na zahradě a snažím se pro ně něco udělat.