Biologicko-dynamické (zkráceně biodynamické) zemědělství je nejstarší metodou alternativního či ekologického hospodaření. Vzniklo v roce 1924, kdy jeho zakladatel Rudolf Steiner přednesl takzvaný Zemědělský kurz na velkostatku hraběte Keyserlingka v Kobieřicích (Koberwitz) nedaleko Vratislavi. Více o historii se dozvíte zde.
Biodynamicky ošetřované pole (foto Bemagro a.s)
Biodynamické zemědělství nepoužívá syntetické chemické látky, zakázané i v jiných směrech ekologického zemědělství, biodynamičtí zemědělci však navíc ošetřují půdu a rostliny speciálními preparáty. Polní preparáty roháček (500) a křemenáček (501) se zhotovují z kravince nebo z drceného křemene naplněného do rohu. Kompostové preparáty se připravují z léčivých rostlin a zvířecích orgánů. Více o preparátech se dočtete zde.
Biodynamický preparát 501 křemenáček (foto: Bemagro, a.s.)
Biodynamičtí zemědělci se sdružují do národních svazů Demeter (jméno řecké bohyně úrodnosti a plodnosti), které tvoří mezinárodní asociaci Demeter International. „Demeter“ je také označení a chráněná známka pro biodynamické produkty. Podrobnosti o svazu Demeter a jeho směrnicích najdete zde.