Časté dotazy

Jak se biodynamika liší od ekologického zemědělství?

Liší se především používáním speciálních biodynamických preparátů. Směrnice Demeter jsou také v mnoha ohledech přísnější než obecné požadavky na „bio“. O konkrétních rozdílech píšeme více zde.
Obecně lze říci, že biodynamici usilují o produkci živých a zdravých potravin, které budou sytit tělo, duši i ducha, dále o zachování či zvýšení úrodnosti půdy, o dobrou péči o krajinu, respektive o estetické utváření krajiny, o sociální spravedlnost a také o kulturní oživení vesnice.

Proč je u nás tak málo biodynamických zemědělců?

Na tuto otázku není snadná odpověď. Pokusy s praktikováním biodynamiky se u nás děly už ve třicátých letech 20. století, avšak doba nacismu a komunismu je na dlouho ukončila. Biodynamika kromě toho vychází z anthroposofie, která je idealistickým světovým názorem (předpoklad prvotnosti ideje/ducha před matérií/hmotou, na rozdíl od materialismu, který považuje hmotu za prvotní), a ten byl u nás mnoho desítek let potlačován a ani dnes není příliš akceptován: viz boj školské lékařské vědy s homeopatií.
Biodynamika navíc žádá od zemědělce něco navíc: nejen prostě jen nepoužívat chemikálie, ale pracně také připravovat a aplikovat preparáty, aktivně pracovat pro půdu, krajinu, zvířata i lidi kolem. K tomu se odhodlá málokdo.

Jaké dostáváte dotace?

Stejné jako běžní ekologičtí zemědělci. Za biodynamiku se žádná dotace navíc nevyplácí.

Kdo vás kontroluje a certifikuje?

Kontrolu provádějí pověřené a akreditované kontrolní organizace ekologického zemědělství. Na základě výsledků kontroly provádí certifikaci mezinárodní svaz Demeter International.

Kde lze koupit biodynamické potraviny?

Biodynamické potraviny jsou označeny chráněnou známkou Demeter logo Demeter small. V zahraničí je lze zakoupit v prodejnách zdravé výživy, ale i v běžné maloobchodní síti, která vede také biopotraviny (např. švýcarský řetězec Coop). U nás je nabídka velmi omezená. Některé produkty nabízejí naše biodynamické farmy (viz tlačítko v horním menu webu); dovozové Demeter potraviny najdete v některých prodejnách zdravé výživy.

Jak drahé jsou biodynamické potraviny?

Na to nelze odpovědět obecně, záleží na každém konkrétním případu. Jelikož je ale jejich produkce náročnější, pracnější a nákladnější, bývají obvykle dražší než běžné biopotraviny.

Čím to pole stříkáte? Je to hnojení, nebo postřik proti plevelům/škůdcům?

Biodynamici stříkají půdu a porosty homeopatickými biodynamickými preparáty, zhotovovanými z přírodních látek. Tyto preparáty mají za úkol zvýšit úrodnost půdy a posílit rostliny. (Vice o preparátech: zde.) Někteří biodynamici také zkoušejí postřiky proti houbovým chorobám (např. odvarem z přesličky rolní) nebo homeopatické postřiky proti plevelům a škůdcům. Výchozí látkou však není žádná chemikálie, nýbrž spálená semena plevelů nebo popel ze škůdců.

Jaká je dostupná literatura o biodynamice v češtině?

Přehled biodynamické literatury lze najít zde. Kromě několika knih je k dispozici také řada článků vysvětlujících jednotlivé aspekty biodynamiky (zde).

Je možné zúčastnit se nějakého biodynamického kurzu – u nás, v zahraničí?

V zahraničí – ať už v německy, nebo v anglicky mluvících zemích – jsou biodynamické kurzy a vzdělávání nabízeny a někteří lidé z ČR je také již absolvovali, například na Dottenfelderhofu (SRN). Nabídka zahraničních kurzů se nachází zde.
V České republice žádné kontinuální biodynamické vzdělávání neprobíhá. Je možné účastnit se preparátových setkání organizovaných některými biodynamickými zemědělci nebo skupinami zahrádkářů. Farma Bemagro kromě toho pořádá každoročně na podzim takzvané biodynamické dny – setkání přátel biodynamiky.

Co musím udělat, když chci získat certifikaci Demeter?

Je třeba, abyste kontaktoval mezinárodní svaz Demeter International, svůj záměr s nimi konzultoval a domluvil se případně na návštěvě biodynamického poradce ve vašem podniku. Co se týče samotné kontroly, nabízí z kontrolních organizací působících v ČR tuto možnost AB CERT.

Dá se někde sehnat biodynamické osivo?

Zdrojů certifikovaných biodynamických (demeter) osiv není mnoho. Osiva zeleniny nabízí například německý sociální podnik Bingenheimer Saatgut, kde se dá osivo objednat přes internet. Další možností je švýcarský biodynamický podnik Sativa Rheinau nebo rakouská firma ReinSaat. Osivo firmy ReinSaat dováží do ČR firma Permaland.
Co se týče obilovin a ostatních plodin, je třeba zapátrat na internetu nebo se obrátit na poradce svazu Demeter International, případně se podívat do databáze organických osiv OrganicXseeds.