Zemědělského kurzu v Koběřicích v roce 1924 se účastnil také Čech pan Kraus, otec sester Věry a Theodory Krausových, žijících až do svého nedávného odchodu z tohoto světa v Arlesheimu, odkud napomáhaly rozvoji nthroposofie v Čechách a na Moravě.

První pokusy o biodynamickou praxi se u nás, ve východních Čechách, uskutečnily již ve třicátých letech 20. století, avšak nástup nacismu a poté komunismu tyto snahy zhatil.

Po roce 1989 měla řada zájemců z Československa možnost seznámit se na vlastní kůži s biodynamickým zemědělstvím na švýcarských farmách, a to díky praxi, kterou ve spolupráci se svazem PRO-BIO pořádal v letech 1991 a 1992 švýcarský spolek SVWO (Schweizer Verein für West-Ost Zusammenarbeit in der biologischen Landwirtschaft). Množství našinců také pracovalo na farmě Trygve Sunda v Norsku nebo i v jiných biodynamických podnicích v zahraničí.

Na začátku devadesátých let začíná jako první u nás biodynamicky hospodařit Joachim Dutschke, nejprve v Hájích nad Jizerou, později ve Fořtu na Vrchlabsku. Jeho farma funguje dodnes.

V letech 1993 až 1998 pořádala biodynamická sekce svazu PRO-BIO pravidelně dvakrát ročně preparátové semináře, nejprve v Janoušově na Šumpersku, později u J. Dutschkeho ve Fořtu.

Jako lektoři se seminářů účastnili zahraniční biodynamici, např. Martin Ott, Gotthard Willmann, Matthias Hühnerfauth, Hans Oswald, Wolfgang Scheibe, Christian Wistinghausen nebo Wolfgang Schaumann.
V roce 1995 začal svaz PRO-BIO vydávat Výsevní dny Marie Thunové, v letech 1994 a 2001 u nás také M. Thunová se synem Matthiasem na pozvání svazu přednášela.

V roce 1996 vyšel poprvé česky Steinerův Zemědělský kurz, v roce 1998 publikace věnovaná přípravě a použití biodynamických preparátů. Od roku 1992 do roku 2000 vycházel nepravidelně časopis Valeriana, čtení pro přátele biologicko-dynamického zemědělství.
V dnešní době hospodaří v ČR 4 certifikované Demeter podniky; jejich přehled najdete v horním menu pod tlačítkem „Farmy“. Dále podle zásad biodynamiky pracuje několik dalších, necertifikovaných podniků (viz jejich stránky pod navigačním tlačítkem „Farmy“) a také řada zahrádkářů.

Od roku 2016 existuje Nadace Pro půdu, která se věnuje osvobozování půdy ze soukromých rukou (zde).
Ukázka stavu půdy při semináři organizovaném Nadací pro půdu
Ukázka kořenového systému rostliny při semináři Nadace pro půdu
Lektor semináře názorně předvádí, jak zjišťovat stav půdy