Naše certifikovaná Demeter farma se nachází v CHKO Broumovsko v blízkosti Adršpašských skal.
Jsme ekologická farma s certifikáty DEMETER, BIO SUISSE, EU-BIO.

Pěstujeme pšenici, žito, oves, špaldu a do podkrkonošské krajiny navracíme tradiční pěstování lnu. Připravujeme si vlastní  biodynamické preparáty.

Náš chov tvoří aktuální více než 600 kusů skotu. Obhospodařujeme 947 ha zemědělské půdy, z níž je 256 ha orné půdy a zbytek je tvořen loukami a pastvinami.

BIO produkty v kvalitě DEMETER

Naši bio mouku a zrno v kvalitě Demeter nabízíme pod obchodní značkou Sire Benat.

Zakoupit je můžete přes náš e-shop www.SireBenat.cz

Výsadba stromků a keřů

Obnovujeme meze, háje a aleje kolem cest. Vytváříme tak větrolamy i útočiště pro zvířátka. Navíc takto podporujeme i zádrž vody v krajině. Již jsme vysadili a udržujeme přes 4000 stromků a keřů.

Zádrž vody v krajině

Budujeme tůňky, opravujeme řečiště potůčků a necháváme a nesekaný prostor i pro vodní ptactvo a další živočichy. Spolupracujeme se združením pro návrat vody do krajiny Živá voda

Spolupráce s druidy

Spolupracujeme s českými druidy, se kterými stavíme léčivé kamenné kruhy a menhiry, vytváříme a obnovujeme staré ley-lines, pomocí kterých rozvádíme životodárnou energii po kraji.

Projekty Marka Pogačnika

Komunikujeme s přírodou pomocí kosmogramů vytesaných do kamenů díky projektům  Marka Pogačnika, jednoho z nejznámějších světových geomantů současnosti.

Kontakty

 

Bio Zdoňov s.r.o.
Zdoňov 56
549 57 Teplice nad Metují

info@farmazdonov.cz
www.facebook.com/biozdonov/

 

Vedoucí farmy
Přemysl Vít
Tel.: +420 777 670 086
vit@biozdonov.cz